REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

Klientów Sklepu Internetowego obowiązuje Regulamin zależny od roli w jakiej dokonują zamówień:

Konsument- osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Przedsiębiorca– osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym, o której mowa w art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Regulaminy (w plikach PDF), proszę kliknąć na poniższe odnośniki w celu odczytu:

Regulamin sprzedaży dla Konsumentów

Regulamin sprzedaży dla Przedsiębiorców